تبلیغات
The Biggest Bts FanFiction - Hold Me Tight - 17

!!!!!!!!!!FIGHTING!!!!!!!!!!

Hold Me Tight - 17

نویسنده :Arezoo_cute
تاریخ:یکشنبه 27 تیر 1395-01:22 ب.ظ


سلام به همه

من بالاخره کنکور رو دارم و در خدمت شمام

امیدوارم این قسمتو دوس داشته باشین آخه به نظر خودم اینجور صحنه هارو بد مینویسم

http://s7.picofile.com/file/8254983776/img1447101200937.jpg

قسمت 17 : 

شوگا از تاکسی پیاده شد و سر در مطب رو به روشو خوند و وقتی مطمئن شد درست اومده وارد مطب شد.
شوگا نگاهی به داخل مطب انداخت و گفت : کسی اینجا نیست؟
جین روی وی بود و به شکمش بوسه میزد.
وی صدارو شنید و یهو شونه های جین رو گرفت و از خودش جدا کرد.
جین : چیه؟ چرا. ..
شوگا با صدای بلندتری گفت : هیچکس اینجا نیست؟
چشمهای جین از تعجب گرد شدند.
وی بخاطر استرس زیادش صاحب صدارو نمی شناسید.
وی : بگو دارم میام دیگه...
جین بلند شد و درحالیکه خودش رو مرتب میکرد با صدای نسبتا بلندی گفت : یه لحظه صبر کنید...الان میام
وی از روی مبل بلند شد و لباسش رو از روی زمین برداشت و مشغول پوشیدنش شد. 
جین سریع در اتاق رو باز کرد و از اون خارج شد.
جین رو به شوگا : معذرت میخوام..شما بشینین...من الان میام
جین به طرف دستشویی رفت و شوگا درحالیکه مطب رو برانداز میکرد روی یکی از صندلی ها نشست.
بعد از 2 دقیقه جین از دستشویی برگشت و روی صندلی منشی نشست : خب. . 
شوگا : راستش فکر نمی کردم مطبتون تا این موقع باز باشه
جین : امروز اینطوری شد
شوگا : نمی خوام طفره برم...میرم سر اصل مطلب...مطمئنا شما منو نمیشناسین...ولی من شمارو میشناسم...شما کیم سوک جین، دوست صمیمی پسر رئیسم هستین
جین : جیمین؟
شوگا : آره...راستش اینجا اومدم تا درباره ی برادرم باهاتون صحبت كنم
جین : برادرتون؟ 
از روی تعجب خنده ی کوتاهی کرد و ادامه داد : من برادر شما رو از کجا باید بشناسم؟ من اولین باره می بینمتون
شوگا : من شمارو تو تولد آقای پارک با داداشم دیدم...به نظر خیلی صمیمی میومدین
جین : مطمئنین درست دیدین؟
شوگا : آره...اسم برادرم...کیم ته هیونگه
جین از شنیدن اسم ته هیونگ خیلی جا خورد و شوكه شد. 
شوگا ادامه داد : شما می دونید کجاست مگه نه؟
جین با خودش فکر کرد شوگا حتما همون کسیه كه میخواسته وی رو به زور مال خودش كنه برای همین سعی کرد خودش رو به نفهمی بزنه.
جین : حالا كه فکر میکنم یکی توی تولد جیمین پیشم وایساده بود..فکر كنم اسمش همین بود...اصلا نمی دونم کی بود...فقط حرفای باحال میزد و منم باهاش میخندیدم
شوگا : یعنی ازش خبر ندارین؟ نمی دونین کجاست؟
جین : نه
شوگا سرش رو به طرف اتاق جین چرخوند.
با خودش فکر کرد : وقتی وارد مطب شد صداهای ضعیفی از اون اتاق شنید، جین وقتی از اتاق بیرون اومد عرق کرده بود و موهاش هم بهم ریخته بود.
شوگا : کسی توی اون اتاق هست؟
جین دستپاچه شد و گفت : نه..کسی نیس
شوگا از سر جاش بلند شد و به طرف اون اتاق رفت.
جین سعی کرد جلوشو بگیره ولی قبل از اون شوگا در اتاق رو باز کرد.
جین با کمال تعجب دید وی اونجا نیست و خیالش راحت شد.
جین : من كه گفتم کسی نیس
شوگا دیگه چیزی نگفت و از مطب بیرون رفت.
جین بعد از اینكه مطمئن شد شوگا رفته گفت : وی بیا بیرون 
وی از پشت میز بیرون اومد.
جین : چرا قایم شدی؟
وی : یه لحظه فکر کردم شاید پدر و مادرت باشن...واسه همین قایم شدم...حالا کی بود؟
جین : یه پسر جوون...داداشش مریض شده بود...چندتا دارو بهش دادم
وی سری تکون داد.
جین : ولی عجب خروس بی محلی بود..ما تازه داشتیم گرم میشدیم 
با این حرف جین، وی سرخ شد و لبخند زد.
جین دست وی رو گرفت : ته هیونگ!
وی به جین نگاه کرد : بله؟
جین : تو منو میخوای؟
وی سرخ شد و سرش رو پایین انداخت : آره...
جین دست وی رو کشید : پس بریم خونه و با خیالت راحت کارمونو تموم کنیم
و باهم به آپارتمان جین رفتند.شوگا از مطب خارج شد و صدای زنگ تلفنش رو شنید.
نامجون بود.
جواب داد : سلام هیونگ
نامجون : تو کجایی؟ چرا هوسوک هنوز برنگشته؟
شوگا نگران شد : هوسوک هنوز برنگشته؟؟
نامجون : آخرش از دست این پسر دیوونه میشم
شوگا : هیونگ نکنه بخواد کار احمقانه ای بکنه؟
نامجون : اون چرا باید یهو بخواد همچین کاری بکنه؟
شوگا : من الان میام خونه. . ببینم این پسر کجاست
و گوشی رو قطع کرد و به جی هوپ زنگ زد.
جی هوپ گوشی رو جواب داد.
شوگا : هی پسر! معلوم هست کجایی؟
جی هوپ : من تو یه پارکم...فقط خواستم بگم امشب خونه نمیام 
شوگا : ولی من نگرانت میشم
جی هوپ : یونگی...بخاطر دیشب ازت معذرت میخوام...لطفا فراموشش کن
حرف جی هوپ مثل تیری به قلب شوگا خورد و کیش و ماتش کرد، دیگه نتونست چیزی بگه و جی هوپ گوشی رو قطع کرد.جین رمز در آپارتمانش رو زد و همراه وی داخل آپارتمان شدند.
جین دست وی رو گرفت و دنبال خودش تا اتاق خواب کشید.
جین جلوی وی وایساد و بهش لبخند زد : ته هیونگ! مطمئنی میخوای باهم باشیم؟ هیچ حس بدی نداری؟ .. من بخاطر تو صبر میکنم
ته هیونگ سرش رو یه علامت منفی تکون داد و با خیالت گفت : نه جین...لطفا...بیا...امشب...باهم باشیم
جین : باشه..نگران هیچی نباش...من جوری انجامش نمیدم كه زیاد درد بکشی
ته هیونگ لبخند زد و سرش رو پایین گرفت.
جین چونه شو گرفت و ناگهان لبهاشو روی لبهای وی قرار داد. وی اول کاری نمیکرد ولی کمی كه گذشت به خودش اومد، چشمهاشو بست، دستهاشو دور کمر جین حلقه کرد و اونو در بوسیدن همراهی کرد.
همون لحظه - جیجو :
مادر جونگ کوک جای جونگ کوک و جیمین رو در اتاق جونگ کوک انداخته بود.
جیمین دراز کشید : آههه..خیلی خسته م 
جونگ کوک سرش رو روی بازوی جیمین گذاشت و دراز کشید : منم خیلی خسته شدم
و چشمهاشو بست.
جیمین : به وی زنگ زدی بپرسی دیشب چطوری بوده؟
جونگ کوک : راس میگیا...یادم رفت بپرسم
جیمین : الان زنگ بزن
جونگ کوک خندید : چـــــشــــــــــــم
موبایلش رو از جیب شلوارش درآورد و به وی زنگ زد.
جین، وی رو هل داد و اونو به دیوار چسبوند.
صدای زنگ موبایل وی بلند شد.
وی سعی کرد جین رو دور كنه و روی لبش گفت : تلفن...
جین : ولش کن..
موبایل وی توی جیبش بود و همینطور زنک میخورد.
جین با یه حرکت موبایلش رو درآورد و روی تخت انداخت.
جونگ کوک گوشی رو قطع کرد : برنمیداره
جیمین نیشخند زد : نکنه امشبم سرشون شلوغه؟!
جونگ کوک خندید : حتما...
جیمین بوسه ی کوچیکی به لبهای جونگ کوک زد.
جونگ کوک لبخند زد و خودشو بیشتر تو آغوش جیمین جا داد.
جیمین : خوب بخوابی عشقم
جونگ کوک چشمهاشو بست : تو هم همینطور
و به خواب رفتند.
جین دستش رو وارد پیرهن وی کرد و مشغول لمسش شد.
از پشت گردن وی رو گرفت و زبونش رو داخل دهن وی کرد و همه جاشو گشت.
وی هم زبونش رو داخل دهن جین کرد و کمی داخلش رو گشت.
جین بخاطر کمبود اکسیژن بوسه رو قطع کرد .
بعد از چند دم و بازدم سرشو به طرف گردن وی منحرف کرد و خیلی آروم اونو مکید و بوسید.
وی ناخواسته ناله کرد : آههه...
جین داشت محکم میشد.
از گردن وی جدا شد و لباسش رو درآورد.
به بدن سفید وی نگاهی کرد : ته هیونگ..تو خیلی زیبایی...میدونستی؟
وی خجالت کشید و سرش رو پایین آورد : ولی تو قبلا هم منو .. 
قبل از اینكه وی حرفش رو تموم كنه، جین به سینه ش حمله کرد و نوک قهوه ای رنگش رو آروم گاز گرفت.
وی نتونست جلوی خودشو بگیره : آههههه...اممممم..
جین بوسه های خیسش رو روی تمام شکم ته هیونگ ادامه داد. 
وی لبش رو گاز میگرفت كه بیشتر از این ناله نکنه.
جین از وی جدا شد و بهش نگاه کرد : وی. .ناله کن...منو دیوونه کن
وی : جین..این ... آهههه
جین لبخندی زد و وی رو روی دستاش بلند کرد و آروم روی تخت خوابوند.
روی زانوهاش نشست و جوری كه وزنش روی وی نباشه روش خم شد : وی..دکمه های پیرهنم رو باز کن
و خودش لبش رو روی لبهای وی گذاشت و خیلی داغ اونارو بوسید، وی مشغول باز کردن دکمه های پیرهن جین شد.
جین از وی جدا شد و پیرهنش رو درآورد و گوشه ای پرت کرد.
جین دکمه ی شلوار وی رو باز کرد و از روی شلوار مردونگیشو نوازش کرد.
بعد زیپ شلوارش رو باز کرد و سریع از پای وی درش آورد و گوشه ای انداخت.
جین از روی شرت، بوسه ای روی مردونگیه وی گذاشت.
وی به ملافه چنگ زد : جیییین..
جین متوجه شد وی داره درد می‌کشه و سریع لباس زیر وی رو پایین کشید و درآورد.
جین : تو خیلی جذابی وی...خیلی...
وی دستش رو برد تا مردونگیشو بگیره،  ولی جین سریع دستش رو گرفت : نه..این مال منه
و سریع مردونگیه وی رو به دهن گرفت و اونو مکید.
وی ناله ای کرد و بالاخره در دهن جین رها شد.
جین همه شو خورد : وی. ..تو خییییییلی خوشمزه ای...معذرت میخوام...دفعه ی دیگه میزارم تو هم بچشیش
وی خندید : اشکالی نداره
جین روی وی قرار گرفت و دوباره مشغول بوسیدنش شد.
وی بیشتر از جین میخواست، دستش رو داخل شلوار جین برد و مشغول نوازش کردنش شد.
وی از اینكه جین بوسه رو متوقف کرد فهمید كه خیلی تعجب کرده.
جین از وی جدا شد و به چشمهاش نگاه کرد : وی...منو تحریک نکن...تو اولین بارته...شاید برات سخت باشه 
وی لبخند زد : نه...من میخوامت
همین حرف برای جین کافی بود.
از وی فاصله گرفت و ناگهان شلوار و لباس زیرش رو درآورد.
جین : وی..لطفا پشت به من رو زانوهات بشین
وی با کمال میل کاری كه جین گفته بود رو انجام داد.
جین سریع از روی کشو کرمی برداشت و باهاش دوتا از انگشتاشو چرب کرد.
جین یکی از انگشتاشو وارد کرد، وی چیزی نگفت.
جین انگشت دوم رو وارد کرد و وی از درد لبش رو محکم گاز گرفت.
جین انگشتاشو بیرون آورد و وی یه چیز بزرگ درونش حس کرد.
وی داد زد : آههههه
جین آروم درونش حرکت کرد تا وی زیاد درد نکشه، بعد بیرون کشید و دوباره داخلش کرد.
درد وی کم کم به لذت تبدیل شد : جین...سریعتر...اممممم...سریعتر
جین شونه ی وی رو گرفت و سریعتر حرکت کرد و بعد کامل واردش کرد و درونش رها شد.
جین آروم بیرون کشید و روی تخت کنار وی خوابید.
وی نفس نفس میزد.
جین به طرف وی برگشت و پیشونیش رو بوسید : چطور بود عشقم؟
وی سرش رو روی سینه ی جین گذاشت : عالی ترین حسی بود كه تا حالا داشتم
جین پتو رو روی هردوشون کشید : باید خسته شده باشی...حالا تو آغوش من بخواب
وی دیگه چیزی نگفت و چشمهاشو بست


 موقعیت : دکه ی خیابانی

شوگا مست کرده بود ، سرش رو روی میز جلوییش گذاشته بود و به خواب رفته بود.
همون پسری كه دفعه ی قبل با دوچرخه بهش زده بود روی صندلی کناریش نشست.
موهای روی پیشونی شوگارو کنار زد و گفت : حتما تو این مدت زندگی سختی داشتی...کاش میدونستم چی تو رو انقد آزار میده...معذرت میخوام كه این همه وقت از بودنت خبر نداشتم...بااینکه ازت کوچیک ترم،ولی میخوام بهت کمک كنم هیونگ..قول میدم از این به بعد بیشتر حواسم بهت باشه
ووزی پول مشروب شوگارو حساب کرد و اونو کول کرد و به خونه ی خودشون برد.
نظر فراموش نشهنوع مطلب : hold me tight 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 10:47 ب.ظ

Really plenty of good data.
canadian online pharmacies canadian drugstore northwest pharmacies canada drug pharmacy most reliable canadian online pharmacies online pharmacy canada northwest pharmacy canada candida viagra canadian cialis canadian online pharmacy
iranielhxouux
یکشنبه 6 مرداد 1398 08:01 ق.ظ
sixqxdmmrxvj how much does viagra cost [url=http://thetarget.ps/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=79467]canadian pharma companies cialis[/url] sample viagra <a href="https://socialbookmarknew.win/story.php?title=want-healthy-skin-its-easy-with-these-tips#discuss">viagra canadianpharmacy</a>
Cialis online
دوشنبه 3 تیر 1398 07:52 ق.ظ

Very well expressed of course. .
buy cialis online cialis purchasing cialis 10 doctissimo cialis online cialis 5mg prix prezzo cialis a buon mercato acheter cialis kamagra cialis 20 mg achat cialis en suisse 5 mg cialis pharmacie en ligne
http://cioucodan.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 03:55 ب.ظ

With thanks, A lot of content!

tadalafil 20mg tadalafilo cialis 5 mg buy acheter du cialis a geneve cialis 5 mg buy calis only here cialis pills cialis pills in singapore acheter du cialis a geneve online prescriptions cialis
http://valatmind.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 01:21 ق.ظ

Beneficial info. Many thanks.
ou trouver cialis sur le net how do cialis pills work cialis in sconto cialis tablets australia cialis manufacturer coupon cialis kaufen wo brand cialis generic legalidad de comprar cialis cialis 20 mg american pharmacy cialis
http://reikeyge.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 08:21 ق.ظ

With thanks, Very good stuff.
cialis prices in england cialis 5 mg scheda tecnica dose size of cialis cialis flussig how to purchase cialis on line viagra vs cialis vs levitra cialis tadalafil cialis generico milano cialis 5mg billiger brand cialis generic
Cialis canada
جمعه 31 خرداد 1398 04:02 ب.ظ

Thanks, A good amount of postings.

cost of cialis per pill cialis professional yohimbe no prescription cialis cheap cialis australia org what is cialis side effects of cialis estudios de cialis genricos cialis australian price cialis for bph recommended site cialis kanada
http://candkahou.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 12:25 ق.ظ

Fantastic data. Thanks a lot.
canadian cialis tadalafilo tadalafilo trusted tabled cialis softabs preis cialis 20mg schweiz only now cialis 20 mg generic cialis tadalafil cialis dosage generic cialis in vietnam interactions for cialis
http://tiophera.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:51 ق.ظ

You reported that exceptionally well.
cialis generique cialis name brand cheap cialis 05 buy brand cialis cheap where to buy cialis in ontario how to buy cialis online usa female cialis no prescription cialis generisches kanada cialis mit grapefruitsaft cialis generika in deutschland kaufen
http://congdowsong.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:17 ب.ظ

Seriously all kinds of excellent facts.
compare prices cialis uk tadalafil tablets sialis generic cialis review uk non 5 mg cialis generici we like it safe cheap cialis cialis name brand cheap non 5 mg cialis generici cialis farmacias guadalajara prix de cialis
generic cialis made in usa
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:49 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
cialis dosage recommendations cialis australian price safe site to buy cialis online cialis farmacias guadalajara cialis generico in farmacia cialis 10 doctissimo we choice cialis uk cialis efficacit cialis generique prezzo di cialis in bulgaria
buy cialis online no prescription usa
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:02 ب.ظ

Nicely voiced of course. !
we choice cialis uk cialis 5 mg funziona walgreens price for cialis cialis generika deutschland cialis online cialis wir preise cialis manufacturer coupon cialis lilly tadalafi where cheapest cialis cialis reviews
cialis sale sydney
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:32 ب.ظ

Cheers! Loads of forum posts.

buy generic cialis cialis patent expiration we recommend cialis best buy cialis generique 5 mg cialis dosage recommendations ou acheter du cialis pas cher we use it 50 mg cialis dose cialis 5 mg effetti collateral side effects of cialis cialis 100mg suppliers
Cialis 20 mg
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:53 ق.ظ

You mentioned that effectively.
cialis tadalafil online link for you cialis price buy cialis online legal interactions for cialis preis cialis 20mg schweiz cialis generika in deutschland kaufen il cialis quanto costa how to buy cialis online usa tadalafil tablets link for you cialis price
http://exosklaw.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 02:10 ب.ظ

Cheers! I value it!
venta cialis en espaa cialis coupon cipla cialis online cialis vs viagra cialis free trial cialis dose 30mg preis cialis 20mg schweiz cialis cuantos mg hay price cialis best cialis generico lilly
can i take cialis and ecstasy
جمعه 24 خرداد 1398 11:48 ب.ظ

Seriously many of superb tips.
tadalafilo cialis for sale in europa buy name brand cialis on line cialis generika in deutschland kaufen cialis canadian drugs cialis 20 mg best price cialis online deutschland canadian discount cialis low dose cialis blood pressure brand cialis nl
http://laverzni.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 09:35 ق.ظ

Thanks a lot, I enjoy it!
cialis authentique suisse generic cialis in vietnam cialis tadalafil we choice cialis pfizer india cialis australia org tarif cialis france where to buy cialis in ontario canadian drugs generic cialis tadalafil tablets precios cialis peru
http://adquase.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:07 ب.ظ

You reported that wonderfully.
tarif cialis france dosagem ideal cialis we choice cialis pfizer india cialis coupons printable cialis free trial 5 mg cialis coupon printable buying brand cialis online sublingual cialis online buying cialis overnight cialis coupons
buying cialis online canada
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:54 ق.ظ

Kudos, Very good stuff!
cialis rezeptfrei prix de cialis wow cialis tadalafil 100mg tadalafil tablets canadian drugs generic cialis click here to buy cialis cialis kaufen bankberweisung calis how to purchase cialis on line generic cialis review uk
Generic cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:48 ب.ظ

Seriously plenty of good knowledge!
only now cialis for sale in us how to purchase cialis on line cialis wir preise cialis 5mg billiger generico cialis mexico cialis pills price each cialis billig link for you cialis price cialis 20 mg effectiveness wow cialis tadalafil 100mg
xpanielygenkg
سه شنبه 21 خرداد 1398 06:37 ق.ظ
nbouhwzupuzb no prescription viagra <a href=http://northwestpharmacyc.com/>female viagra cream</a> tadalafil india pharmacy <a href="http://northwestpharmacyc.com/">acheter cialis canada sans prescription</a>
no rx canada pharmacy
does viagra increase testosterone
شنبه 18 خرداد 1398 07:12 ق.ظ

My spouse and I absolutely love your blog and find almost all of your post's to be just what I'm looking for. can you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn't mind composing a post or elaborating on some of the subjects you write regarding here. Again, awesome site!
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 10:11 ب.ظ

This is nicely said. !
cialis patentablauf in deutschland cialis 20mg cialis australian price buy online cialis 5mg cialis generico in farmacia cialis generico buy brand cialis cheap cialis cuantos mg hay cialis para que sirve wow look it cialis mexico
http://ukcanadianpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 07:25 ب.ظ

Point effectively applied..
canada medication prices pharmacy canada online prescriptions canadian medications online canadian prescriptions online are canadian online pharmacies safe the best canadian online pharmacies canadian medications list canadian pharmaceuticals nafta online pharmacies legitimate canadian pharmacy viagra brand
buy cialis delhi
جمعه 16 آذر 1397 02:26 ق.ظ

Terrific posts, Cheers!
cialis efficacit viagra vs cialis vs levitra venta cialis en espaa cialis patent expiration cialis online nederland cuanto cuesta cialis yaho costo in farmacia cialis cialis venta a domicilio generic for cialis cialis baratos compran uk
buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:03 ق.ظ

Fantastic tips. Many thanks!
buying cialis overnight where do you buy cialis we choice free trial of cialis walgreens price for cialis buy original cialis chinese cialis 50 mg cialis pas cher paris cialis 5mg billiger cialis australian price cialis in sconto
buy cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:20 ب.ظ

You expressed it exceptionally well.
cialis y deporte cialis patent expiration tadalafil 5mg how to buy cialis online usa cialis 200 dollar savings card cialis side effects cialis pills boards prices on cialis 10 mg cialis daily cialis online deutschland
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:52 ق.ظ

Helpful data. Many thanks!
acquisto online cialis cialis for sale south africa cialis generico postepay generic cialis in vietnam price cialis wal mart pharmacy cialis price in bangalore cialis kaufen wo generic cialis in vietnam generic cialis in vietnam only here cialis pills
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 01:55 ب.ظ

You actually said that terrifically.
how to purchase cialis on line cialis sicuro in linea rx cialis para comprar cialis y deporte cialis 5mg prix recommended site cialis kanada cialis super kamagra click here cialis daily uk callus we recommend cialis info
buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:27 ق.ظ

You actually suggested this well!
prix cialis once a da cialis 20 mg cialis 5 mg cialis reviews cialis generico online how does cialis work click here take cialis cialis lilly tadalafi cialis online where do you buy cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30